Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Başarısız Bel Cerrahisi

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu, Failed Back Surgery Syndrome olarak geçen ve BBCS şeklinde kısaltılan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık %10’unda gözlenen bu hastalık, ciddi yaşamsal sıkıntılara yol açan bir durumdur. Genellikle başarısız bel ameliyatlarından sonra ortaya çıkar ve günlük fonksiyonları ciddi şekilde engelleyen ağrılara neden olur.

BBCS Nedir?

Başarısız bel cerrahisi, yaygın olarak daha önce bel fıtığı ve benzeri sebeplerle ameliyat olmuş, ancak ameliyatı başarısız geçmiş kimselerde gözlenir. Bu sendromun en belirgin özelliği, ameliyat sonrasında hasta ağrı ve şikayetlerinde herhangi bir azalma olmamasıdır.

Operasyona rağmen ağrı durumunda iyileşme gözlenmeyen hastalarda, BBSC varlığından söz edilebilir. Dünya çapında yüzbinlerce insanı etkileyen bu hastalık, en basit fiziksel fonksiyonların bile düzgün çalışmamasına ve sonuç olarak günlük işlevlerde aksaklıklara neden olur.

Bu nedenle BBSC varlığında doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması, hastanın yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır.

Başarısız Bel Cerrahisi Kimlerde Görülür?

BBSC hastalığının nedenleri arasından çeşitli faktörler bulunur. Bunların başında geçmişinde başarısız bel ve fıtık ameliyatı olan hastalar gelir. Ancak bu sorun her zaman daha önceden geçirilmiş başarısız operasyonlara bağlı gelişmez. Hastalığının nedeninin aranmasında, varsa geçmiş ameliyatlar, bu ameliyatlar sonra gelişme kaydetme durumu ve çeşitli hayati değişiklikler gibi pek çok etmen bir arada incelenir.

Genellikle bel fıtığı, omurilik kanaması ve darlığı gibi nedenlerle ameliyat olan kişilerde, ameliyat başarısız olursa bu durum ortaya çıkabilir. Bu tip operasyonlardan sonra kişinin ağrı ve şikayetlerinde herhangi bir dinme söz konusu değilse, başarısız bel cerrahisi varlığı ihtimal dahilindedir.

Bu tip ameliyatların başarısız olmasının arkasında farklı faktörler bulunur. Bu soruna yol açan diğer nedenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ameliyat uygulanan bölgedeki sinirlerde cerrahi nedeniyle oluşan doku değişiklikleri
  • Ameliyat alanındaki disklerin fıtıklaşması veya benzeri problemlere yol açması
  • Fıtık olan diskin ameliyat sırasında yeniden fıtık özelliği göstermesi
  • Doğru tanılama yöntemlerinin uygulanması
  • Hastane ve ameliyat şartlarının uygunsuz olması
  • Yeterince steril bir ortam sağlanamaması
  • Operasyonun yanlış ve özensiz şekilde uygulanması
  • Psikolojik sorunlar

BBSC hastalarında doğru tedavinin uygulanması için sorunun ana kaynağının net olarak bulunması gerekir. Çünkü sorunun neden ortaya çıktığı tedavide yol gösterici bir etkendir.

Her hastada sorunun neden ortaya çıktığı ve önceki ameliyatların neden başarısız olduğu oldukça değişkendir. Bu nedenle tedavide uygulanacak yöntemlerde hastanın geçmişi büyük önem taşır.

başarısız-bel-cerrahisi-sendromu

BBCS Ne Sıklıkla Görülür?

Başarısız bel cerrahisi sendromu hastalığında ana faktör yanlış tanılama yöntemleri ve yetersiz cerrahi girişimlerdir.

Ayrıca sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız yaşam standartları, ilaç ve madde bağımlılığı ile yetersiz egzersiz alışkanlıkları da hastalığın ortaya çıkmasına neden olan faktörlerdendir.

Dünya çapında uygulanan bel ameliyatları sayısındaki artış, BBCS hastalığının görülme sıklığını da artırır.

Her geçen gün daha yaygın olarak gözlenen bu sorun genellikle genç nüfusu fazla olan ülkelerde ortaya çıkar.

BBCS Tanısı Nasıl Konur?

Başarısız bel cerrahisinin en belirgin özelliği, geçirilen bel ameliyatlarına rağmen sorunlarda azalma olmamasıdır. Hasta ameliyat olmamış gibi aynı sıkıntıları çekmeye devam ediyorsa, acilen uzman hekime başvurulması ve sorunun ameliyatın neden başarısız olduğunun doğru şekilde tespit edilmesi gerekir.

Burada her hasta için farklı bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla doğru tedavi yöntemlerini uygulamak için öncelikle tanının doğru konulması gerekir.

BBSC hastaları için operasyon öncesindeki belirtiler ile sonrasındaki durum değişiklikleri tedavi yaklaşımının şekillendirilmesine yardımcı olan hususlardır. Özetlendiğinde hasta hikayesi tedavide büyük rol oynar.

Hikaye doğrultusunda uzman hekim tarafından bir takım test ve tetkikler uygulanabilir. Bazı durumlarda MR ve tomografi gibi radyolojik değerlendirmeler ile elektrofizyolojik tetkiklerin yapılması gerekebilir.

Bunların hepsi bir arada değerlendirilir ve uygun tedavi yaklaşımı kararlaştırılır. Çünkü hastanın nasıl tedavi edileceğine dair ana karar, sorunun neden ortaya çıktığına bağlı olarak verilir.

BBCS Nasıl Tedavi Edilir?

Hasta hikayesi, ameliyat geçmişi, tetkik bulguları gibi çeşitli faktörlerin tamamı bir arada değerlendirilir. Her BBSC hastasında uygulanacak tedavi yöntemi, bir diğerinden farklı olabilir.

Bütün değerlendirme ve testler sonucunda ameliyat olmasına karar verilen hastada, anestezi almaya karşı bir risk bulunmuyorsa kesin tedavi cerrahi operasyondur.

Eğer ameliyat olmaya elverişsiz bir sağlık sorunu söz konusuysa, omurilik pil tedavisi yönteminin uygulanması doğru olabilir. Bunlara bağlı olarak hastada doğru bir tedavi yöntemi başlatılabilir.

başarısız-bel-cerrahisi - BBCS

BBSC varlığında tedavi için ilk hedef, soruna neden olan problemleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için de doğru tespit oldukça önemlidir. Ağrıya sebebiyet veren fıtık, darlık ve kayma gibi problemlerin tedavi edilmesi, sorunun da ortadan kalkmasını sağlar.

Fakat bazı hastalarda bu sorun herhangi bir sebebe bağlı olarak gelişmez veya psikolojik etmenlerden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda nedenin tespit edilmesi daha zor olduğu için tedavi süreci de nispeten zorludur.

Çünkü fiziksel bir durumun söz konusu olmaması, tedavinin tam olarak uygulanmamasına neden olabilir. Eğer hastada psikolojik dengesizlikler varsa, problemin ortadan kaldırılması için ilk başta ilgili bölüme aktarılması ve mental sağlığını kazanması gerekir.

Kimi hastalarda ameliyat sonrasında ağrı problemlerinde artış gözlenebilir ve bu durum kesin bir belirtiyle saptanamayabilir. Azımsanmayacak sayıdaki bu kişilerde, şeker hastalığının varlığı tedavi yönünü etkileyen bir sebep olabilir. Bu gibi durumlarda omuriliğe pil yerleştirmek tercih edilebilir. Bir başka tedavi yaklaşımı ise hastaya epidural enjeksiyon uygulamaktır.

Operasyon çevresinde oluşan çeşitli sinir yapışıklıklarının giderilmesi de bölgeyi rahatlatabilir. Bunun için epidural lizis adı verilen işlemin uygulanması gerekir. Etkilenen sinire radyofrekans akım verilmesi ve bölgedeki ağrı iletiminin önlenmesi de sorunu ortadan kaldıran bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu ve Egzersiz

Kimi BBCS hastaları, bel bölgesine yük bindirmekten korktuğu için egzersiz yapmaktan çekinir. Ancak özellikle ameliyat sonrasında, beli destekleyen ve sorunun bir daha ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olan belirli hareketlerin uygulanmasında büyük fayda vardır. Bu hastalığın ortaya çıkma nedenleri arasında da yeterli fiziksel aktivite yapmamak bulunur.

Dolayısıyla ameliyat olan hastaların, sonraki süreçte düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması şarttır.

Ameliyat sonrasında bel bölgesindeki kas ve dokuları güçlendirmek, dayanıklılığı artırmak için fizik tedaviye başvurulabilir. Bölgeyi destekleyen ve güçlendiren basit bir egzersiz programı ile zaman içinde bel kasları daha aktif hale getirilir. Bu durum hastalığın bir daha tekrarlama riskini ciddi oranda düşürür.

Bununla birlikte kas gücünü artıran sağlıklı bir diyet programı ile varsa fazla kiloların verilmesi ve formun korunması da gerekir. Kilo probleminden bağımsız olarak uygulanan sağlıklı bir beslenme programı da yine bölgedeki kasları güçlendireceğinden tedavide büyük önem taşır.

Sonuç olarak cerrahi operasyon öncesi ve sonrası süreçte yiyip içtiklerine dikkat eden, düzenli egzersiz yapan kişilerde iyileşme aralığı çok daha hızlı, hastalığın tekrarlama ihtimali ise oldukça düşüktür.

Hastalık belirtilerinin nüksetmesi durumunda en doğru tedavi, ancak doğru tanılama yöntemleri ile belirlenebilir. Bu nedenle en doğru tanı ve tedavi yöntemleri için en kısa sürede uzman bir hekime başvurulması gerekir. Tedavi sonrası süreçte aynı sıkıntıların tekrarlaması durumunun da ciddiye alınması önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP
WhatsApp