Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Boyun Kanalı Daralması Nedenleri

Servikal stenoz, omuriliğin içinden geçtiği kanal etrafında bulunan yumuşak doku, kemik yapı, disk ve onun hemen arkasında bulunan ligamanın kalınlaşması ile, kanal çapının daralıp omuriliğe baskı yapması durumunu ifade eder.

Ligamanların kalınlaşması, yaş, travma, fasetlerin artrotik değişimleri ve spondilotik barların gelişimi gibi yapısal değişimler, nöral elemanları komprese edecek kadar kritik düzeylerin altına inmedikçe, gelişen stenoz asemptomatik olabilir.

Servikal Stenoz (Boyun Sinir Kanalı Daralması) Şikayetleri

Spinal stenoz (boyun kanalı daralması) sıklıkla 70 yaş sonrasında semptomatik hale gelse de, her yaşta görülebilir. Erkeklerde daha yaygındır.

 • Bacaklarda ağırlaşma.
 • Yürümede güçlük,
 • Yazı yazma, düğmeye basma gibi beceri isteyen ince hareketleri yapmada zorlanma,
 • Ellerde bacaklarda elektrik çarpması gibi özellikle baş öne eğildiği zaman aralıklı acı hissetme,
 • Kol ağrısı,
 • El ve kollarda kas erimesi ve renk değişikliği ,
 • İleri vakalarda idrar ve büyük abdest fonksiyonlarında bozulma,
 • Baş dönmesi ve dengesizlik gibi şikayetlere sebep olur.

Boyun Kanalı Daralması Tanısı

Öncelikle iyi bir muayene ile birlikte omuriliğine bası bulguları araştırılmalıdır. Muayenede patolojik refleksler, kuvvet kaybı iyice değerlendirilir ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bunlar:

Radyografi: Stenozun teşhisi konusunda anteroposterior görüntüler ile interpedinkuler mesafedeki daralma, lateral görüntüler ile birlikte ise de intervertebral kanalın sagittal darlığı gözlenebilir. Ayrıca ilgili durumlar olarak osteofitler, dejeneratif spondilolistezis ve hipertrofik fasetler de görüntülenebilir.

Myelografi: Myelogram, sinir kökleri üzerine uygulanmakta olan bası miktarı hakkında bilgi verir. Stenoz tanısında önemli bir tetkik olarak hala Myelo-CT kullanılmaktadır.

CT: Anteroposterior tomogramlar laminaların, inferior ve superior fasetlerin ve pediküllerin anatomik paternlerini göstermek için faydalıdır. Geniş, kalın ve kısa fasetler ile kalın ve birbirine yaklaşık fasetler en sık bulgulardır. Tüm kanalın görüntülenmesine güçlük yaşanması, CT’nin dezavantajıdır.

MRI: Miyelografi ve CT’ye üstünlük sağlayan bu yöntem ile, tüm spinal kanal incelenebilir. Aynı zamanda disk ekstruzyonları ve ligamentum flava hipertrofisi gibi yumuşak doku değişimleri de daha iyi görüntülenebilmektedir. Yine de kemik detaylar CT ile daha iyi görüntülenebilir.

Boyun Sinir Kanalı Daralması (Servikal Stenoz) Tedavisi

Tedavi iki bölümde incelenebilir.
1. Cerrahi Dışı Tedavi
2. Cerrahi tedavi

Cerrahi Dışı Tedavi:

Eğer gelişen stenoz orta derecede ise, hastaların pek çoğu cerrahi müdahale olmaksızın başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen metodlar postural değişiklikler, günlük yaşam aktivitelerinin yeniden eğitimini içeren fizik tedavi programları, germe ve gerilme egzersizleridir. TENs üniteleri, özellikle akut ağrı atağı durumlarında faydalıdır.

Adayın cerrahi olarak uygun olmaması ya da cerrahi işlemin geciktirilmesi durumunda epidural steroid uygulaması gerçekleştirilir.

Stenozlu vakalarda en sık başvurulan cerrahi dışı yöntem ilaç tedavisidir. Nonsteroidal antiinflamatuar medikasyonun bacak ve sırt ağrılarını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Gelişen uyku bozuklukları ise azaltılmış dozlarda antidepresan uygulaması ile önlenebilir.

Cerrahi Tedavi

 • Cerrahi müdahale ancak cerrahi dışı tedaviden yeterli süre, doz ve uygulama sonucunda başarısız yanıt alındığı durumlarda düşünülmelidir.
 • Ağrının intractable olduğu ciddi stenoz durumunda endikedir.
 • Eğer mesane veya barsak disfonksiyonu olaya eklenmişse cerrahi kesin prosedür olmalıdır.
 • Eğer hasta lomber ve servikal stenoza dair var olan klinik tabloya birlikte sahipse, öncelikle servikal bölge dekomprese edilmelidir.
 • Hasta operasyon kararı hakkında asla baskı altında tutulmamalıdır. Spinal stenoz cerrahisinde aylarca ve hatta yıllarca yaşanan bir gecikmenin, disk cerrahisinin aksine cerrahi sonuçları kötü yönde etkilemeyeceği unutulmamalıdır.

Ameliyat Teknikleri

Cerrahi müdahale ancak cerrahi dışı tedaviden yeterli süre, doz ve uygulama sonucunda başarısız yanıt alındığı durumlarda düşünülmelidir.

 • Ağrının dayanılmaz olduğu ciddi stenoz durumunda endikedir.
 • Eğer mesane veya barsak disfonksiyonu olaya eklenmişse cerrahi kesin prosedür olmalıdır.
 • Eğer hasta lomber ve servikal stenoza dair var olan klinik tabloya birlikte sahipse, öncelikle servikal bölge dekomprese edilmelidir.
 • Hasta operasyon kararı hakkında asla baskı altında tutulmamalıdır. Eğer hastada tek yada 2 seviye darlık olup boyunda kayma , eğilme gibi durumlar yoksa boyunun arkasından yapılacak basit dekompresyon cerrahisi yeterli olacaktır.

İki veya daha fazla seviye darlık olanlarda dekompresyon sonrası instabilite gelişme riski %2’den 0’a yükselen oranlarda spondilolistezisin bildirildiği seriler mevcuttur. Spinal stenoz cerrahisinde aylarca ve hatta yıllarca yaşanan bir gecikmenin, disk cerrahisinin aksine cerrahi sonuçları kötü yönde etkilemeyeceği unutulmamalıdır. Dekompresyon sonrasında eğer 2 mm ya da daha fazla listezis gelişirse, sonuçlar daha kötüdür.

Kadın hastalarda listezik komplikasyonlar daha sık bildirilmektedir. Bu durumların önüne geçmek adına boyun arkasından gerçekleşen dekompresyon cerrahisi ile birlikte, vidalama ameliyatı yapılması önerilir.

İlginizi Çekebilir

Bel Fıtığı
Bel Kayması
Boyun Kayması
Boyun Kayması

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP
WhatsApp